วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์กับการปรับโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ปี2009-06
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, สมชัย จิตสุชน