ตอบโจทย์: ประมูล 3G กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2012-10-11
รายการตอบโจทย์ ThaiPBS