กรุงเทพธุรกิจTV วิพากษ์จำนำข้าว กับ อัมมาร สยามวาลา

วันที่2012-10-29
รายการกรุงเทพธุรกิจวีดีโอ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2