การใช้ประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทยจาก FTA กฎแหล่งกำเนิดสินค้าและเครือข่ายการผลิตในอาเซียน

หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2011-08-04
สถานที่ณ โรงแรมเซนจูรี่
Download