“ยกระดับอุตสาหกรรมไทย ในสภาพแวดล้อมใหม่” ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2555

หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
วันที่2012-09-13
สถานที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
Download