ผลกระทบของข้อตกลงต่อภาคอุตสาหกรรม

ปี2004-11
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธราธร รัตนนฤมิตศร