สังคมสารสนเทศแห่งทศวรรษหน้า

ปี1995-02
ผู้เขียนสุเมธ วงศ์พานิชเลิศ