สิ่งแวดล้อม (โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา)

ปี2004-11
ผู้เขียนอัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, ปนัดดา กัลปพฤกษ์