ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา: มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

ปี2004-11
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธราธร รัตนนฤมิตศร, เบญจมาศ ยศปัญญา