ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา: การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

ปี2004-11
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช