ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา: ภาคการค้าบริการ

ปี2004-11
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สุณีพร ทวรรณกุล, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี