ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ)

ปี1996-11
ผู้เขียนศุภัช ศุภชลาศัย, ศุภมาศ พยัคฆพันธ์