คม ชัด ลึก: AEC…ที่เป็นจริง ? กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และเสาวรัจ รัตนคำฟู

วันที่2012-12-26
รายการคม ชัด ลึก

ออกอากาศวันที่ 6 ธันวาคม 2555