ประเทศไทยในกระแส AEC มายาคติ ความเป็นจริง โอกาส และความท้าทาย กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2012-12-19
รายการเวทีความคิด