ตีแตกประเด็นโลก: มาตรการการดูแลระบบเงินทุนไหลเข้าใน ธ.พาณิชย์ กับ ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

วันที่2013-02-14
รายการกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ช่วง "ตีแตกประเด็นโลก"

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ช่วง “ตีแตกประเด็นโลก” ออกอากาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556