เขื่อนแก่งเสือเต้น : ปัญหาอยู่ที่ไหน

ปี1995
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด