สถานีทีดีอาร์ไอ: ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า สิ่งที่คนไทยพึงได้รับ กับ สมชัย จิตสุชน

วันที่2013-02-03
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

เมื่อปี 2516 อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เขียนบทความอมตะชื่อว่า ‘จากครรภ์มารดาสถึงเชิงตะกอน’ ในบทความนั้น อาจารย์ป๋วยได้พูดถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็นความหมายแห่งชีวิต เป็นสิ่งที่อาจารย์ป๋วยเชื่อว่า คนไทยทุกคนควรได้รับจากรัฐและจากสังคมตั้งแต่เกิดจนตาย

จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 39 ปี วันนี้สถานีทีดีอาร์ไอจะนำท่านผู้ชมพูดคุยถึงปัญหาใหญ่ ปัญหาสำคัญว่า ประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะมีระบบสวัสดิการสังคมแบบถ้วนหน้าสำหรับคนไทยทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของทีดีอาร์ไอมาร่วมพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว