เราจําเป็นต้องแปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมหรือไม่

ปี2002
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์