วัตถุประสงค์ ภาพที่พึงปรารถนา และหลักการที่ควรจะเป็นของระบบสื่อ (โครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ”)

ปี2003-10
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธนวิทย์ สุทธรัตนกุล