ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

ปี2001-06
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, วีระชาติ กิเลนทอง