ตอบโจทย์: ถกนอกสภาฯ โอกาส/อุปสรรค เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท กับ สมชัย จิตสุชน

วันที่2013-03-28
รายการตอบโจทย์

ออกอากาศ วันที่ 28 มีนาคม 2556