การค้าปลีกของไทย : ผลกระทบของการแข่งขันจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ

ปี2002-08
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, อัมมาร สยามวาลา, นรีทิพย์ ทุ่งกาวี, จีระภา โตสมบุญ, กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ, เมธินี พงษ์ประภาพันธ์, เศก เมธาสุรารักษ์, กิรติพงศ์ แนวมาลี, พรชัย ทรัพย์ยิ่ง