การกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย

ปี2003-09
ผู้เขียนพิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, ศศิธร ยุวโกศล