แรงจูงใจ: ปัญหาหนึ่งในการขายบ้านมือสองของธนาคาร

ปี2004-08
ผู้เขียนณัฐนันท์ วิจิตรอักษร