การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ปี1996-05
ผู้เขียนคณิศ แสงสุพรรณ