เสวนาสาธารณะ: ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม

วันที่2013-04-05
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

เสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ “ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม” ภายใต้โครงการวิจัย “โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย”

จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า Thailawwatch และทีดีอาร์ไอ

วัน/เวลา: วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย