การท่องเที่ยวและผลกระทบต่อคนเลี้ยงช้างในจังหวัดสุรินทร์

ปี1998-08
ผู้เขียนจามะรี เชียงทอง