อุตสาหกรรมภูมิภาค : นโยบายชดเชยความเสียเปรียบ

ปี1992-12
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, บันลือศักดิ์ ปุสสะรังษี