คิดยกกำลังสอง: ประเทศไทยควรมีรถไฟความเร็วสูงหรือไม่

วันที่2013-07-12
รายการคิดยกกำลังสอง

อ่านบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

1. เอกสารนำเสนอ “ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้คุ้มค่า ถูกทางและเป็นประชาธิปไตย” โดย ดร.สมชัย จิตสุชน และ ดร.สุเมธ องกิตติกุล

2. งานวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค https://tdri.or.th/research/h118/ โดย ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง, ดร.สุเมธ องกิตติกุล

3. บทความเรื่อง ทีดีอาร์ไอ ชวนคุยเรื่องรถไฟความเร็วสูง (ต่อ) โดย ดร.สมชัย จิตสุชน และดร.สุเมธ องกิตติกุล