เสวนาสาธารณะ: บทบาทภาคประชาสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น

วันที่2013-08-20
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

งานเสวนาสาธารณะ “บทบาทภาคประชาสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น” ภายใต้โครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2