tdri logo
20 สิงหาคม 2013
Read in Minutes

Views

เสวนาสาธารณะ: บทบาทภาคประชาสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น

งานเสวนาสาธารณะ “บทบาทภาคประชาสังคมกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น” ภายใต้โครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด