สถานีทีดีอาร์ไอ: ปัญหาการแทรกแซงราคายางในประเทศไทย

วันที่2013-08-29
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

ชาวสวนยางในภาคใต้ได้ออกมาประท้วงรัฐบาลด้วยการปิดถนนสายหลัก โดยเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคารับซื้อยางในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ในขณะเดียวกันทางฝ่ายรัฐบาลได้ยื่นข้อเสนอรับซื้อยางแผ่นดิบที่ราคา 80 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งในปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ประมาณ 76 บาท นอกจากนี้ รัฐบาลจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติเงินกู้แก่เกษตรกรสวนยางเป็นวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาท โดย 5,000 ล้านบาทจะช่วยลงทุนในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณค่า และอีก 15,000 ล้านบาทลงทุนในการอัฟเกรดอุปกรณ์

สถานีทีดีอาร์ไอ ตอนปัญหาการแทรกแซงราคายางในประเทศไทย จะชวนทุกท่านพบกับ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง เพื่อตอบคำถามว่ารัฐควรเข้ามาแทรกแซงปัญหานี้หรือไม่ อย่างไร  นอกจากนี้ มาตรการในระยะยาวควรมีออกมาอย่างไร และจะมีคำแนะนำสำหรับเกษตรกรสวนยางที่ประสบความเดือดร้อนในตอนนี้อย่างไร