นักวิชาการทีดีอาร์ไอ มองว่ารัฐบาลควรหาวิธีการอื่นช่วยเหลือเกษตรกร แทนโครงการรับจำนำข้าว ขณะที่กรมการค้าภายใน เชื่อว่าโครงการรับจำนำข้าวสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง

ปี2013-08-16

นักวิชาการทีดีอาร์ไอ มองว่ารัฐบาลควรหาวิธีการอื่นช่วยเหลือเกษตรกร แทนโครงการรับจำนำข้าว ขณะที่กรมการค้าภายใน เชื่อว่าโครงการรับจำนำข้าวสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ จัดเสวนาสาธารณะในหัวข้อ “คิดใหม่ อนาคตข้าวไทย” โดยนายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า นโยบายรับจำนำข้าวส่งผลให้รัฐบาลขาดทุนใน 2 ฤดูกาลผลิต รวมวงเงิน 136,000 ล้านบาท ในขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าขาดทุนปีละ 6 หมื่นล้านบาท จึงทำให้ไทยเสียแชมป์ผู้ส่งออกข้าว จึงมองว่ารัฐบาลควรยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว แล้วหาวิธีอื่น ๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกรแทน เช่น การกำหนดราคาเป้าหมายจากราคาตลาด การชดเชยโดยตรง และความผันผวนของราคา โดยใช้ค่าเฉลี่ย 3-5 ปีในอดีต

ขณะที่ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เครื่องมือที่รัฐบาลได้นำมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยผ่านโครงการจำนำ หรือโครงการประกันรายได้ ถือเป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรมีผลกำไรจากการปลูกข้าว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งราคาข้าวไทยมีราคาใกล้เคียงกับตลาดสหรัฐฯ และมีราคาที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ขณะที่การระบายข้าว โดยเฉลี่ยตลาดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า คาดว่าในต้นเดือนตุลาคมนี้จะสามารถระบายได้ 1.5 แสนตัน


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ในชื่อ นักวิชาการทีดีอาร์ไอ มองว่ารัฐบาลควรหาวิธีการอื่นช่วยเหลือเกษตรกร แทนโครงการรับจำนำข้าว ขณะที่กรมการค้าภายใน เชื่อว่าโครงการรับจำนำข้าวสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง