คิดยกกำลังสอง: ขยายเวลาคืนคลื่น 1800 MHz ใครจับผู้บริโภคเป็นตัวประกัน …เพื่อใคร

วันที่2013-08-10
รายการคิดยกกำลังสอง

ขยายเวลาคืนคลื่น 1800 MHz ใครจับผู้บริโภคเป็นตัวประกัน ติดตามได้ในรายการที่นี่ ThaiPBS ช่วงคิดยกกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

อ่านเอกสารเพิ่มเติมที่:

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, “ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (ดู ข้อ 8.2.1)

คำสัมภาษณ์ของ รองประธาน กสทช. เมื่อ  14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ว่า “จะต้องคืนคลื่นความถี่นั้นเมื่อหมดอายุลง กสทช ก็จะได้นำคลื่นนั้นมาทำการประมูลใหม่ หลังเดือน กันยายนปี 2556 จะมีรายใหม่มารับช่วงในคลื่นความถี่นั้น แล้วก็จะปรับเทคโนโลยีคลื่นความถี่ 1800MHz จาก 2G ขึ้นมาเป็น 4G”