TDRIชี้จำนำข้าว2ฤดูกาลรัฐขาดทุนกว่าแสนล.

ปี2013-08-16

innnews20130816

ทีดีอาร์ไอ ชี้ จำนำข้าว 2 ฤดูกาล ทำรัฐขาดทุนกว่าแสนล้าน จี้ ยกเลิก พร้อมมองไทยเสียแชมป์ผู้ส่งออก

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการกิตติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในงานสัมมนา คิดใหม่อนาคตข้าวไทย ว่า นโยบายรับจำนำข้าวส่งผลให้รัฐบาลขาดทุนใน 2 ฤดูกาลผลิต ประมาณ 136,000 ล้านบาท ในขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าขาดทุนปีละ 60,000 ล้านบาท ทำให้ไทยเสียแชมป์ผู้ส่งออกข้าว โดยรัฐเป็นผู้ผูกขาดรับซื้อข้าวจากชาวนาแต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้มองว่า รัฐบาลควรยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว และหาวิธีอื่น ๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกรแทน เช่น รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาด โดยใช้วิธีการกำหนดเป้าหมายจากราคาตลาด การจ่ายเงินชดเชยโดยตรง และความผันผวนของราคาโดยใช้ค่าเฉลี่ย 3-5 ปี ในอดีต

อย่างไรก็ตาม โจทย์นโยบายที่สำคัญสำหรับชาวนาไทยคือ การเพิ่มผลผลิตภาพต่อแรงงาน ไม่ใช่ผลผลิตต่อไร่ การเพิ่มมูลค่าข้าว และการย้ายคนออกจากเกษตร สร้างงานในชนบท รับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงชาวนาที่มีอายุเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้ จะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ในชื่อ TDRIชี้จำนำข้าว2ฤดูกาลรัฐขาดทุนกว่าแสนล.