คมชัดลึก: พ.ร.บ. กู้เงิน 2,000,000,000,000 (3) กับ สุเมธ องกิตติกุล

วันที่2013-09-20
รายการคม ชัด ลึก

ผู้ร่วมรายการ ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ดร.สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ออกอากาศวันที่ 20 กันยายน 2556