ตอบโจทย์: อนาคตประเทศไทยบนเส้นด้าย 2 ล้านล้าน กับ สุเมธ องกิตติกกุล

วันที่2013-09-20
รายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส

ออกอากาศ วันที่ 20 กันยายน 2556