คิดยกกำลังสอง: ราคาที่พวกเราต้องจ่าย จากการต้อนคนเข้าคุก

วันที่2013-09-21
รายการคิดยกกำลังสอง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ ? หาคำตอบได้ในรายการที่นี่ ThaiPBS ช่วงคิดยกกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เอกสารอ่านประกอบ: นิติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย