คิดยกกำลังสอง: ข้าวไทยกับปัญหาบัญชี 2 มาตรฐาน

วันที่2013-10-26
รายการคิดยกกำลังสอง

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเด็นเรื่องตลาดข้าวไทยได้กลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานทางบัญชีในการคำนวณตัวเลขการขาดทุนจากการจำนำข้าวระหว่างวิธีการคำนวณของรัฐบาล และการคำนวณของม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ทั้งสองวิธีนี้มีการตีมูลค่าสต๊อกสินค้าที่แตกต่างกันอย่างไร วิธีการคำนวณไหนที่น่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่า ร่วมกันหาคำตอบได้ในรายการ คิดยกกำลังสอง กับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เอกสารอ่านประกอบ: การขาดทุนทางบัญชีจากการจำนำข้าว โดย นิพนธ์ พัวพงศกร และ กำพล ปั้นตะกั่ว