Intelligence : วิบัติการศึกษา: ระบบที่ไม่รับผิดชอบ กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2013-10-26
รายการIntelligence

การศึกษาไทยทำไมด้อยคุณภาพ รัฐบาลลงทุนน้อยไปหรือ เงินเดือนครูน้อยไป จนทำให้ครูเป็นหนี้ อย่างนั้นหรือ

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อดีต รมช.ศึกษาธิการ และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ชี้ว่าไม่จริง เพราะสิบกว่าปีที่ผ่านมา ทุกรัฐบาลเพิ่มงบกระทรวงศึกษาจนสูงลิ่ว 20% ของงบประมาณรายจ่าย สูงกว่าแทบทุกประเทศในภูมิภาคนี้ เงินเดือนครูก็เพิ่ม 2 เท่า จนสูงกว่าเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย

ถ้าเช่นนั้นปัญหาอยู่ที่ไหน ทราบหรือไม่ เด็กสอบได้คะแนนสูงหรือต่ำ ไม่มีผลต่อการประเมินความก้าวหน้าของครูและผู้บริหาร ทราบหรือไม่ ระบบการประเมินโรงเรียนที่ใช้อยู่ ให้ครูแจกแบบสอบถามพ่อแม่ ว่าลูกของท่านเป็นเด็กดีหรือเด็กไม่ดี ทราบหรือไม่ ครูไทยไม่มีใครย้ายได้ ถ้าเจ้าตัวไม่ยอมย้าย ร.ร.บางแห่งขาดครู ร.ร.บางแห่งครูเกิน แต่เกลี่ยไม่ได้ ขออัตราเพิ่มไม่ได้ ขอครูวิทยาศาสตร์ได้ครูภาษาไทย ร.ร.ขนาดเล็กตั้งอยู่ใกล้กันเต็มไปหมดแต่ยุบไม่ได้เพราะความ “โรแมนติก” ขณะที่เขตพื้นที่การศึกษากลายเป็นอาณาจักร ที่ ผอ.ครองอำนาจชี้เป็นชี้ตาย

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาเชิงระบบ ซึ่งจะต้องรื้อใหญ่ ปฏิรูปครั้งใหญ่ ติดตามชมได้ในรายการชุด “ปฏิรูปการศึกษา” ตามงานวิจัยของ TDRI