เศรษฐกิจปี 57 กระทบตลาดแรงงาน แนะเด็กจบใหม่เร่งเพิ่มทักษะ

ปี2014-01-07

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยถึงสถานการณ์แรงงานปี 2557 ว่า เศรษฐกิจจะยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งการส่งออกปัจจัยการบริโภคในประเทศ การลงทุน และการใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนผ่านจะชะลอตัวในช่วงไตรมาสแรก และจะค่อยฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส2 3 และ 4 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างแน่นอน แต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองด้วย หากมีการยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อไปอีก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับแรงงานได้หลากหลายระดับ

อย่างไรก็ตาม หลักการของตลาดแรงงานหากจีดีพีต่ำกว่าร้อยละ 4 อาจส่งผลให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1 จากเดิมที่มีประมาณร้อยละ 0.7-0.8 โดยเฉพาะในส่วนการจ้างงานอย่างเป็นทางการ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์แปรรูปอาหาร และที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ แรงงานจบใหม่ โดยเฉพาะระดับปริญญาตรีที่มีประมาณปีละ 300,000-400,000 คน ที่มีปัญหาการว่างงานสะสมอยู่แล้ว
ทั้งนี้ ขอเตือนให้แรงงานปรับตัวโดยเฉพาะแรงงานใหม่ อาจศึกษาต่อไปก่อน หรือเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง เพื่อให้ทำงานได้หลากหลายมากขึ้นโดยในส่วนนี้ภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือด้วย

ตีพิมพ์ครั้งแรก: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย วันที่ 2 มกราคม 2557 ในชื่อ “ชี้ ศก. ปี 57 กระทบตลาดแรงงาน แนะเด็กจบใหม่เร่งเพิ่มทักษะ”