คิดยกกำลังสอง: เราจะอยู่กับประชานิยมกันอย่างไร ไม่ให้วิกฤติ

วันที่2014-01-03
รายการคิดยกกำลังสอง

นโยบายประชานิยมถือเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ลดความเหลื่อล้ำในสังคมได้ อย่างไรก็ตาม มีหลายนโยบายที่ถูกมองว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่สร้างปัญหา ทั้งไม่มีความยั่งยืนทางการคลัง เป็นการทำลายตลาด รวมไปถึงไม่สร้างความสามารถในการแข่งขัน เราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิด “นโยบายที่ไร้ความรับผิดชอบ” ได้อย่างไร ติดตามในรายการคิดยกกำลังสอง กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์