คิดยกกำลังสอง: ชาวนา = ยากจน ?

วันที่2014-02-01
รายการคิดยกกำลังสอง

ชาวนา คนจน และจำนำข้าว ทั้ง 3 อย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร หาคำตอบได้ในรายการคิดยกกำลังสอง กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

บทความอ่านประกอบ: อสมการของชาวนากับความยากจน โดย อัมมาร สยามวาลา