คิดยกกำลังสอง: กินฟรี ไม่มีเช็คบิล

วันที่2014-03-28
รายการคิดยกกำลังสอง

ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นของไทยเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ หลายกรณีอาจเป็นเรื่องยากที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถทำความเข้าใจและรู้เท่าทันได้ทั้งหมด มาดูบางตัวอย่างของคดีทุจริตคอร์รัปชั่นที่สุดอื้อฉาวระดับประเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการตรวจสอบการคอร์รัปชั่น กับสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง