คิดยกกำลังสอง: รื้อใหญ่…กฎหมายเปิดข้อมูลข่าวสารของรัฐ

วันที่2014-04-05
รายการคิดยกกำลังสอง

รู้หรือไม่? ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชียที่มีกฎหมายเปิดเผยข้อมูลรัฐ แต่ประชาชนทั่วไปยังประสบความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูล  มาเปิดปัญหาของการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ กับสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง