เหลียวหลังเรื่องเศรษฐกิจไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจไทย กับ สมชัย จิตสุชน

วันที่2014-07-07
รายการCEO Vision

รายการ CEO VISION โดย วรพงศ์ แจ้งจิตต์ พูดคุยกับดร.สมชัย จิตสุชน เหลียวหลังเรื่องเศรษฐกิจไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจไทย