tdri logo
23 กรกฎาคม 2014
Read in Minutes

Views

เหลียวหลังเรื่องเศรษฐกิจไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจไทย กับ สมชัย จิตสุชน

รายการ CEO VISION โดย วรพงศ์ แจ้งจิตต์ พูดคุยกับดร.สมชัย จิตสุชน เหลียวหลังเรื่องเศรษฐกิจไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

นักวิจัย

ดร. สมชัย จิตสุชน
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

แชร์บทความนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด