คิดยกกำลังสอง: ปฏิรูปพลังงาน ตอน เลิกบิดเบือนราคา และ สลายผูกขาดตลาดแก๊ส

วันที่2014-07-12
รายการคิดยกกำลังสอง

เรื่องของแก๊สเป็นเรื่องใกล้ตัว และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน มาเข้าใจอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ตัวนี้ว่าโครงสร้างตลาดแก๊สของไทยเป็นอย่างไร และปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมแก๊สคืออะไร มาฟังคำตอบได้ในคิดยกกำลังสอง กับ ทีดีอาร์ไอ

เนื้อหาประกอบ:

1. ปฏิรูปกิจการพลังงานไทย: เชื่อใครดี? (ตอนที่ 1) โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

2. ปฏิรูปกิจการพลังงานไทย: เชื่อใครดี? (ตอนที่ 2) โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

3. เอกสารประกอบงานแถลงข่าว: การปฏิรูปพลังงานไทย: มุมมองจากทีดีอาร์ไอ โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

4. เทปบันทึกงานแถลงข่าว: การปฏิรูปพลังงานไทย: มุมมองจากทีดีอาร์ไอ