คิดยกกำลังสอง: คิดให้ดี…ก่อนจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตอนที่ 2

วันที่2014-08-31
รายการคิดยกกำลังสอง

“เป้าหมาย” ของเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย ควรไปในทิศทางไหน และ “การพัฒนาจังหวัดชายแดน” ควรเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ

คิดยกกำลังสอง: คิดให้ดี…ก่อนจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตอนที่ 1