ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ มองถึงความเป็นไปได้…ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไทย

วันที่2014-09-09
รายการเดินหน้าปฏิรูป

รายการเวทีความคิด ช่วง 96.5 เดินหน้าปฏิรูป วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ได้รับเกียรติจากดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก หรือนำร่องของไทย ใน 5 พื้นที่ชายแดน คือ อ.แม่สอด จ.ตาก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จ.มุกดาหาร และอ.สะเดา จ.สงขลา พูดคุยถึงความเป็นไปได้และเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติภารกิจนี้