คิดยกกำลังสอง: ใช้ความโปร่งใส แก้ไขคอรัปชั่นการจัดซื้อ

วันที่2014-09-24
รายการคิดยกกำลังสอง

การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ถูกมองว่าเป็นช่องทางการคอรัปชั่นของหน่วยงานรัฐขนานใหญ่ช่องทางหนึ่ง เราจะสามารถใช้เครื่องมือใดในการลดการคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ ติดตามได้ใน คิดยกำลังสองกับทีดีอาร์ไอ