คิดยกกำลังสอง: เศรษฐศาสตร์โรงหนัง

วันที่2014-10-26
รายการคิดยกกำลังสอง

อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ถือได้ว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดสาขาหนึ่ง ในรอบปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในไทยเป็นอย่างไร มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ติดตามได้ใน คิดยกกำลังสองกับ ทีดีอาร์ไอ

เอกสารประกอบ: การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทย